ERSTAT-SØK

Med denne siden vil jeg oppdatere dere om hvordan søknaden om erstatningen går. jeg vil også oppdatere om åsn det går med min anmeldelse til Spesialenheten for politisaker:

 

 

SPESIALENHETEN:

Comments are closed.